Kardiomonitor jako konieczny sprzęt do zapewniania pomocy medycznej

Posted on 30/11/2023 9:14am

Ze względu na ważną rolę w kontrolowania stanu samopoczucia pacjenta kardiomonitory winny znajdować się w większości oddziałów szpitalnych. Jest to szczególnie ważny i potrzebny sprzęt. Nadzwyczaj bezproblemowy w obsłudze i upraszczający działalność personelu medycznego. Kiedy na starcie pacjentowi zostaje udzielona porada przedmedyczna kolejnym posunięciem jest podłączenie chorego pod kardiomonitor.
kardiomonitor, sprzęt medyczny
Kardiomonitory umożliwiają na bieżące monitorowanie i rejestrowanie parametrów życiowych pacjenta, dlatego też winny być m.in. na: oddziałach intensywnej opieki medycznej,salach operacyjnych,placówkach „chirurgii jednego dnia”,oddziałach dziecięcych i noworodkowych, kardiologii, neurologii oraz w Szpitalnych Oddziałach Ratownictwa tzw. SOR. Znajduje wykorzystanie na większości oddziałów szpitalnych, w prywatnych klinikach, gabinetach zabiegowych, domach opieki, placówkach opiekuńczo-leczniczych, przychodniach, ratownictwie medycznym, medycynie sportowej a także w okolicznościach domowych. Używany jest głównie wtedy gdy u chorego występuje potrzeba ciągłej analizy funkcji życia, a stan pacjenta zezwala na jego bytność w domostwie (przykłady).Kardiomonitor daje nam poczucie spokoju i komfortu w opiece nowo narodzonymi pociechami. Wśród znanych nazw możemy wyszczególnić: monitor parametrów życiowych chorego, monitor ffunkcji życiowych, monitor pacjenta, kardiomonitor. Termin może wskazywać na to samo narzędzie, może też również pokazywać na zasięg mierzonych parametrów przypisując do monitorów funkcji życiowych tylko pomiary pulsu, wysycenia krwi tlenem oraz nieinwazyjnego ciśnienia krwi. Kardiomonitor oprócz wymienionymi utwierdza monitorowanie pracy serca poprzez zintegrowany moduł EKG zezwalający na diagnostykę czynności serca.

kardiomonitor, sprzęt medyczny

Wśród standardowego zakresu parametrów monitorowanych przez kardiomonitor trzeba wymienić: EKG (elektrokardiografia) to zabieg diagnostyczny wykorzystywany w medycynie zwłaszcza w celu rdiagnozowania chorób serca. Metoda ta zezwala na rejestrację czynności mięśnia sercowego przez wyliczenie różnicy potencjałów (napięć) pomiędzy elektrodami umieszczonymi na powierzchni klatki piersiowej. Graficznym odtworzeniem jest krzywa EKG. Następnym parametrem monitorowanym przez kardiomonitor to "tętno". Odpowiada ilości uderzeń na minutę.

Chcemy oddać w Twoje ręce kolejny nasz artykuł - myślimy, że będzie Ci się podobał. By go obejrzeć, najedź na link tutaj (https://theomarvee.com/) i gotowe.


Kolejny to "częstość oddechów". Kardiomonitory posiadają alarm bezdechu czyli nieobecność przepływu powietrza w górnych częściach dróg oddechowych, w okresie powyżej 10 sekund, co powoduje niskie nasycenie krwi tlenem (niedotlenienie) i zwyżkę poziomu dwutlenku węgla. Następne to "wysycenie hemoglobiny tlenem" czyli saturacja. "puls" odpowiada ilości uderzeń serca na minutę.

Tags: gabinet, ciśnienie